Ventilation

Vores speciale er indregulering efter proporsionalmetode i både store og små installationer.

Blæser ventilationsanlægget på energiforbruget?

Sådan kan det lovpligtige energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg nedbringe el- og varmeforbruget.


Fordele ved energieftersynet


– Som ejer eller driftsansvarlig kan du opnå markante

besparelser på el- og varmeregningen ved at følge de

råd og anbefalinger, som energieftersynet resulterer i.

– Du kan bruge rapportens anbefalinger og forslag til at

modernisere bygningens ventilations- og klimaanlæg.

– Du får overblik over energiforholdene i anlæggene og

får dokumentation for driftstilstanden.

– Du kan opretholde en optimal drift af ventilations- og

klimaanlæggene, som matcher jeres brug af bygningen.


Følg desuden disse gode råd for energieffektiv drift:


• Reducér driftstiden, så den passer til den tid,

lokalerne benyttes.

• Reducér luftmængden, så behovet netop dækkes.

• Optimér indblæsningstemperatur.

• Brug af spareventilator, sparemotor og varmegenvinding.

Sådan kan det lovpligtige energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg nedbringe el- og varmeforbruget.


Hvad skal efterses og hvornår?

– Et ventilationsanlæg skal efterses, hvis summen af

mærkepladeeffekterne for ventilationsmotorerne i

indblæsning og udsugning er mindst 5 kW.

– Et klimaanlæg skal efterses, hvis kompressormotorens

mærkepladeeffekt er mindst 5 kW.

– Anlæggene skal efterses hvert femte år.

Energiteknik Lolland ApS har gennemført Danvak ventilation A -Z fordi at en hård konkurrencesituation - kombineret med Bygningsreglementets krav til lavt energiforbrug - stiller ekstra store krav til medarbejdernes kundskaber, og det gælder både inden for rådgivnings-, udførelses- og forvaltningsområdet.


A: Indeklima, dimensioneringsgrundlag og luftbevægelser- termisk, atmosfærisk og akustisk indeklima; Klimaanalyse; Helhedsorienteret projektering; Bygningsreg-lement og normer; Lufts tilstandsændring og "IX- Diagrammet" samt bestemmelse af volumenstrømme; Ventilationssystemer; Luftstrømninger i rum, inkl. naturlig/hybrid ventilation; Armaturer; Punktudsugning.


Modul B: Projektering, installation og drift

Projekteringsgrundlag; Kanalsystemet; Dimensionering af komponenter; Ventilatorer, pumper og motorer; Støj i ventilationsanlæg; Energiforbrug; Livscyklusbaseret projektering (LCC/LCA); Anlægs- og driftsøkonomi; Måling på ventilationsanlæg; Automatik, regulering, indregulering; Driftsinstruktion, vedligehold og kvalitetskontrol.


"Ventilation fra A til Z", der er grundlaget for Danvak's kursusaktivitet i forbindelse med indeklima- og ventilationsteknik, er "adgangsbilletten" for alle, der vil gøre sig gældende i branchen.


Vi køre overalt på Lolland Falster og Sjælland.

mail@energitekniklolland.dk 

29440005