Tilskudsordninger

Vi er godkendt SEAS-NVE's samarbejdspartnere

 

Få tilskud til dine energiforbedringer

 

Du kan for eksempel få et tilskud til isolering, installering af naturgasfyr, kondenserende oliefyr, varmepumper og solvarmeanlæg.

 

Hvor stort er tilskuddet

 

Energisparetilskuddets størrelse afhænger af hvor meget energi, der kan spares. Tilskuddet udregnes efter Energistyrelsens standardværdier. Som et eksempel varierer tilskuddet fra 525 - 2150 kroner ved installering af luft til luft varmepumpe afhængig af, om den bliver installeret i en helårsbolig eller et fritidshus.

 

 

Energisparetilskuddet ydes til energirenoveringer og til nybyggeri, når den ny bygning har et lavere energiforbrug end de gældende krav i Bygningsreglementet eller lokalplaner. Energisparetilskuddet udregnes ud fra forskellen mellem de gældende krav og det beregnede energiforbrug i den nye bygning. Der ydes kun energisparetilskud til projekter, der endnu ikke er udført. Der ydes ikke tilskud til almindelig vedligeholdelse.

 

 

 

•Tilbud og faktura skal indeholde alle leverancer og materialer, der indgår i energiforbedringen samt energisparetilskuddets størrelse

•Accepter at SEAS-NVE indberetter din energibesparelse til Energistyrelsen

•Få udført energiforbedringen

•Samarbejdspartneren indberetter energibesparelsen på Energispareportalen

•Samarbejdspartneren sender en faktura fratrukket energisparetilskud

•Energisparetilskuddet fremgår af fakturaen

•Der kan ikke ydes energisparetilskud til energiforbedrings-

projekter, hvor energibesparelserne samlet er under 500 kWh.

•Husk, at når du har modtaget tilskuddet, kan du ikke overdrage retten til energibesparelsen til et andet energiselskab

 

 

Energitilskudsordningen

mail@energitekniklolland.dk

29440005